“Məxməri inqilab” Ermənistan dövlətçiliyini zəiflətdi”