“Azərbaycan dövləti tərəfindən bayrağa münasibət kifayət qədər ciddidir”