“Bu gün Azərbaycan xalqı siyasi və iqtisadi müstəqilliyini yüksək dəyərləndirir”