Emoməli Rahmon: Dialoq Dağlıq Qarabağ kimi çətin problemin həllində ən konstruktiv yoldur