“Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq mümkün deyil”