“Xalqımızın sakit həyatını gözü götürməyənlər baş qaldırmağa cəhd göstərirlər”