Vətəndaşlar dövləti sərt tədbirlər görməyə çağırır