Milləti, dövləti aşağılayan hər kəs lənətlənməlidir