Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinin sədrləri Şərəf medalı ilə təltif olunub