“Məzənnə dəyişikliyi üçün heç praktiki fundamental əsaslar mövcud deyil”