Şərqdə sivil yaşam tərzinin tənəzzülü nədən qaynaqlanır?