Sitrus meyvəçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib