“Məqsəd qeyri-neft sektoruna əsaslanan dayanıqlı inkişafımızı təmin etməkdir”