İqtisadi zona Qaradağ azad iqtisadi zonası adlandırılsın