“Onlara Azərbaycanın siyasi səhnəsində yer yoxdur”