"Azərbaycana qarşı siyasət yürüdən qruplar çirkin niyyətlərinə nail ola bilməyəcəklər"