Pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri artıb