Əli Həsənov: “Dil bir toplumu digərlərindən fərqləndirən etibarlı vasitədir”