ADB Azərbaycana yeni kreditin ayrılması məsələsinə baxacaq