“Sərksiyan ofisinin 3-cü dönəm hakimiyyətdə olması qəbuledilməzdir”