"Bankların fəaliyyəti üçün dəstək göstərilməlidir"