Magistral yolun 1.9 km-lik hissəsi yenidən qurulub Fotolar