Xüsusi avtonəqliyyat almaqla bağlı təlimat dəyişdi