Əfqanıstan Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan təcrübəsini öyrənir