Münaqişənin nizamlanması üzrə konkret planı müzakirə etmək lazımdır