İskəndəri sınaqdan keçirmək istəyirlərsə, qoy keçirsinlər