“Bu Azərbaycan Prezidentinin qlobal miqyasda ən cəsarətli ideyalarından biridir”