Məhkəmə sədri: "Qərar könüllü icra olunmadığı üçün məcburi şəkildə icra edilib"